Wegenis & RioleringNiet alleen in de woningbouw is de landmeter actief.

Ook voor infrastructuurwerken is meetwerk onmisbaar.

Voor deze dossiers doen doorgaans ingenieursbureau beroep op onze diensten.