Volumeberekening & Grondverzet

Bij grondwerken is de hoeveelheid vaak discussiepunt tussen grondwerker en opdrachtgever.

Dit kan vermeden worden door meting voor en na de grondwerken. Resultaten worden in een mathematisch model gegoten en vergeleken.