Maatvoering in de bouw

Maatvoering houdt in dat de landmeter in een bouwproject niet alleen zorgt voor de inplanting van het gebouw maar ook de nodige assen uitzet zodat de aannemer/werfleider met zijn beperkte meetmiddelen de constructie volgens plan kan uitvoeren.

Van bij de fundering is onze inzet belangrijk en tijdbesparend.

Vooral bij staalconstructies is precisie vereist.

Daarnaast bieden zich de meest onwaarschijnlijke opdrachten aan.