3D plaatsbeschrijvingenWaardebepaling hoort thuis onder de expertise.

Het zal duidelijk zijn voor iedereen dat een waardebepaling zich opdringt bij elke vervreemding van een onroerend goed, zoals verkoop, schenking, nalatenschap, verdeling, onteigening,…Een onafhankelijk expert is de beste garantie voor een correct resultaat.